Kuva: POLIISI

Poliisikoulutus tuottaa työelämässä tarvittavaa osaamista ja koulutuksen käyneet viihtyvät pitkään työurillaan. Kehitettävää on muun muassa AMK-tutkinnon kuormittavassa valintaprosessissa, ilmenee 29.2.2024 julkaistussa Poliisikoulutuksen -tila selvityksessä.

Poliisihallitus pyysi keväällä 2023 HAUS Kehittämiskeskus Oy:tä arvioimaan, miten hyvin poliisin koulutusjärjestelmä tuottaa työelämässä tarvittavaa osaamista ja vastaa yhteiskunnan kehityksen tarpeisiin. Selvityksessä tarkasteltiin poliisin AMK- ja YAMK-tutkintoja sekä täydennyskoulutusta. Selvityksen mukaan poliisin tutkintokoulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Poliisikoulutukseen valitut opiskelijat suoriutuvat opinnoista määräajassa ja viihtyvät työurillaan pitkään. Poliisin systemaattiset kartoitukset toimintaympäristöstä antavat hyvät edellytykset kehittää osaamista. HAUS arvioi selvityksessä muun muassa sitä, olisiko poliisi (AMK) -tutkinto syytä eriyttää linjoihin. − Selvitystyön perusteella niin sanottu yleispoliisimalli vaikuttaa edelleen olevan tehokas, sillä valmistuvia poliiseja käytetään monipuolisesti eri tehtäviin. Emme suosittele muuttamaan koulutuksen rakennetta, kertoo toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen HAUS Kehittämiskeskuksesta. Raportissa on esitetty kymmenen kehittämisehdotusta, jotka liittyvät muun muassa täydennyskoulutuksen koordinointiin ja peruskoulutuksen valintaprosessin tehostamiseen. − Valintajärjestelmän kehittäminen ja opiskelijarekrytoinnin tehostaminen ovat olleet tulossopimustavoitteenamme viime vuodesta lähtien. Tuloksiakin on jo saatu: olemme hyvässä vauhdissa tämän vuoden 500 aloituspaikan täyttämisessä, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Marko Laitinen. Poliisihallitus tutustuu ja analysoi seuraavaksi raportissa esille tulleet huomiot. − HAUSin kattava selvitys antaa hyvän pohjan arvioida poliisin tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia, toteaa hallintojohtaja Anne Aaltonen Poliisihallituksesta.

About Author