Itä-Suomen yliopisto avaa erillisen opinto-oikeuden ja apurahan haun ukrainalaisille tutkinto-opiskelijoille äkillisen humanitäärisen kriisin vuoksi. Haku on suunnattu opiskelijoille, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus ukrainalaisessa yliopistossa ja Ukrainan kansalaisuus, ja jonka opinnot ovat keskeytyneet sotatoimien vuoksi. – Haluamme tässä erittäin vakavassa tilanteessa tukea sodasta kärsiviä ukrainalaisia konkreettisilla teoilla. Panostamme yhteensä 100 000 euroa ukrainalaisille opiskelijoille tarjottaviin apurahoihin, joilla mahdollistetaan yliopisto-opintojen jatkaminen Suomessa, akateeminen rehtori Tapio Määttä kertoo. Erillinen opinto-oikeus voidaan myöntää alkuvaiheessa kaikkiaan kahdellekymmenelle ukrainalaiselle opiskelijalle. Opinto-oikeuden myöntäminen perustuu hakijan opintomenestykseen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuteen Itä-Suomen yliopistossa järjestettäviin opintoihin nähden. Erillisen opinto-oikeuden saaneet voivat lisäksi hakea yliopiston myöntämää apurahaa elinkustannuksiin ja matkaa varten. Hakijan tulee osata englannin kieltä. Ukrainalaisten opiskelijoiden erillisen opinto-oikeuden haku alkaa 7.3. ja jatkuu alkuvaiheessa 21.3. saakka. Opinnot voi aloittaa jo 1.4.2022 ja opintoja voi suorittaa myönnettävällä opinto-oikeudella 31.7.2023 asti. Opinnot järjestetään Itä-Suomen yliopiston kampuksilla Joensuussa ja Kuopiossa. Erillisen opinto-oikeuden saaneilla ukrainalaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea myöhemmin Itä-Suomen yliopistoon kandidaatti- tai maisteriopintoihin, jos opiskelija täyttää kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet.   Application for separate studies for citizens of Ukraine 2022 https://link.webropolsurveys.com/S/678C6BF547CD8508